راهکارهای زمینه های فعالیت مواد پلی یورتان با مقاومت بالا اطمینان خاطر نیز همراه دارد.پلی یورتان زندگی راحت و مدرن را به ارمغان می آورد poliser

سیتمهای پلی اورتان معادل چوبی

در دکوراسیون مزیت استفاده راتامین کرده و معمولاً سیستمهای پلی اورتان سخت مورد استفاده در صنعت چوب و مبلمان میباشد. علاوه بر دارا بودن همگی ویژگیهای مکانیکی چوب، ویژگی کارکرد بمانند چوب را نیز دارا میباشد. علی الخصوص آزادی طراحی و پوشش در مدت زمان کمتری، پروسس های زیادی را در مقایسه با کارپردازی چوب برطرف کرده و بدلیل مزیتهای فوق روزبروز درخواستهای روزافزونی را در صنعت چوب ایجاد کرده است. 

©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد