راهکارهای زمینه های فعالیت مواد پلی یورتان با مقاومت بالا اطمینان خاطر نیز همراه دارد.پلی یورتان زندگی راحت و مدرن را به ارمغان می آورد poliser

سیستمهای پلی اورتان صندل

سیستم پلی اورتان مورد استفاده در دمپائی و صندل با میزان مقاومت انعطاف و غلظت مختلف میباشد. برحسب شرایط تولید مشتریانمان سیستمهای پلی اورتان با میزان مقاومت انعطاف و غلظت مختلف فرمول بندی میشود.

©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد