راهکارهای زمینه های فعالیت مواد پلی یورتان با مقاومت بالا اطمینان خاطر نیز همراه دارد.پلی یورتان زندگی راحت و مدرن را به ارمغان می آورد poliser

اتصالات پلی اورتان

اتصال دهند تک کمپننت بر مبناء پلی اتر بوده و معمولاً در پارک بازی کودکان، میادین ورزشی، راههای پیاده روی جهت اتصال قطعات کائوچوئی بحالت گرانول استفاده میگردد. با روشهای قالب بندی و ریخت قابل اجراء میباشد. کائوچو به شکل قالب بندی مربعی و با روش ریخت قابل اجراء میباشد. در روش قالب بندی؛ گرانول و ترکیب اتصالات بصورت میانگین به 150 درجه سانتیگراد حرارت و مدت 10 الی 15 دقیقه جهت سفت شدن نیاز دارد. واکنش کالا در این مدت کوتاه باتمام میرسد. سپس این قالبها بوسیله چسبهای پلی اورتان به محل مورد نظر اجراء میگردد. مقدار استفاده توصیه شده برحسب نوع گرانول مابین 6 الی 12% میباشد. در روش ریختگری؛ ترکیب گرانول و متصل کننده بصورت مستیم به مکان مورد نظر ریخته شده و بوسیله سیلندر صاف میشود. خشک شدن کامل کالا 24 ساعت طول میکشد. در اختتام این مدت واکنش کالا باتمام میرسد. مقدار استفاده توصیه شده مابین 20 الی 25% میباشد.

©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد