راهکارهای زمینه های فعالیت مواد پلی یورتان با مقاومت بالا اطمینان خاطر نیز همراه دارد.پلی یورتان زندگی راحت و مدرن را به ارمغان می آورد poliser

سیستمهای پلی اوره

سیستمهای پلی اوره مورد استفاده جهت مقاومت فرسایشی در عایقبدی اب و جهت عایقبندی فوق العاده آب پیشرفته ترین راهکار بوده و با اسپری و با آستری صحیح فشار بالا، تقریباً به هر نوع سطوحی قابل اجراء میباشد. بلحاظ ویژگیهای مقاومت در قبال مواد شیمیائی متعددی، اجراء لاینقطع به سطوح افقی و عمودی و خشک شدن سریع، استفاده از آن در عایقبدی اب روزبروز افزایش مییابد.   
 
موارد استفاده:
 
• عایقبندی آب نقاط خیس،
• عایقبندی آب دیواره بتون آرمه و پی ریزی،
• پوشش سطوحی که معروض به فرسایش هستند،
• پوشش پارکینیگ، زمین و اصطبل حیوانات،
• پوشش سطوح لوله جت و سردخانه، تانکر و سیلو،
• عایقبندی آب استخر شنا، پارک آبی و حوضهای تزیینی،

 

©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد