راهکارهای زمینه های فعالیت مواد پلی یورتان با مقاومت بالا اطمینان خاطر نیز همراه دارد.پلی یورتان زندگی راحت و مدرن را به ارمغان می آورد poliser

سایر مواد شیمیائی

لیست مواد شیمیائی دیگری که در خارج ازتولید پلی اورتان استفاده شده و در لیستمان موجود بوده و تنوع آن روزبروز بیشتر میشود بشرح ذیل میباشد:
 
• DOTP (Dioktil Terefitalat)
• DOA (Dioktio Adipat)
• Hint yağı ( Castor oil)
• PVC Süspansiyon K 70
• DEG (Dietilen glikol)
• MEG (Monoetilen glikol)
• Adipik Asit

 

©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد