راهکارهای زمینه های فعالیت مواد پلی یورتان با مقاومت بالا اطمینان خاطر نیز همراه دارد.پلی یورتان زندگی راحت و مدرن را به ارمغان می آورد poliser

سیستمهای اسفنج قالب HR

سیتمهای اسفنجی در حین اجراء بلحاظ ویژگی سیالیت بالا در هر نوع قالب و با مواد پشتیبانی کننده پلاستیکی، فلزی ویا چوبی جهت استفاده مناسب میباشد. بلحاظ ویژگی ایزوسیانت وسیع با اوزان کارکرد بالا، ویژگیهای مکانیکی کالای نهایی در اوزان مورد نظر قابل تنظیم میباشد. سیستمهای HR   (High resilience)بر مبناء MDI ، دارای نرخ VOC (Volatile organic compound) پایین بوده و کالای نهایی حاصله در این سیستم بلحاظ ویژگی انعطاف بالا و بازکششی، دارای نرخ دفورماسیون (تغییر شکل) پایینتری میباشد.

©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد