راهکارهای زمینه های فعالیت مواد پلی یورتان با مقاومت بالا اطمینان خاطر نیز همراه دارد.پلی یورتان زندگی راحت و مدرن را به ارمغان می آورد poliser

کواگولاسیون

در مرحله کواگولاسیون مواد پلی اورتان در داخلی سیستمی که تجزیه کننده پلیمر نمیباشد با لخته شدن بروی پارچه و ایجاد یک ساختار روزنه دار در سطح برشی کالا تولید گردیده میشود. با نرم بودن و پر بودن این ساختار، بعلت تشابه بسیار زیاد به چرم طبیعی یک روش تولید مورد ترجیح میباشد. در پلیسر PU برحسب میزان سختی، مقاومت فیزیکی و شیمیائی درخواست شده برای چرم مصنوعی هر زمینه فعالیت، مواد پلی اورتان مناسب وجود دارد.

 

©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد