اینواسیون پیشرفت و ترقی انسانها با مواد وتولیدات بروز شده میسر خواهد بود poliser

زمینه های تخصص ما

واحد پژوهش توسعه شرکت پلیسر PU، علم و فناوری و اینواسیون را بصورت عریان و در چهارچوبه six sigma ارزیابی کرده و نظرات نهایی خود را بهمراه شما بوجود می آوریم. تجربیات و اطلاعاتمان در رابطه با فعالیتهای اینواسیون و تحقیقات خود را با 6 پروژه سیگما در داخل شرکت و پروژه های توبیتاک و Teydep  در خارج از کشور پشتیبانی گردیده میشود. 
 
جایزه علمی توبیتاک
لاکهای قابل نظافت آسان
 
توبیتاک TEYDEP
پلی استر اشباع شده یکی از پلی اورتانها و یکی از مواد اولیه پلی اورتان 
 
توبیتاک TEYDEP
توسعه تکنولوژی تولید سیستم کف پلی اورتان ریجیت
 
توبیتاک TEYDEP
توسعه تکنولوژی تولید چرم مصنوعی نسل جدید با میکرو الیاف
 
توبیتاک TEYDEP
سنتز مواد شیمیائی جهت توسعه پرفرمانس محصولات چرم مصنوعی  
 
توبیتاک TEYDEP
تولید چرم مصنوعی اکولوژیک با مواد شیمیائی بر مبناء آب ( سنتز PU بر مبناء آب)
 
توبیتاک TEYDEP
تهیه سیستمهای پلی ایزوسیانورات و سنتزهای پلی استرهای مختلف و کف PU با غلظت پایین
 
توبیتاک TEYDEP
توسعه ماده اولیه کفی PU آنتی استاتیک جهت کفشهای ایمنی و ماده اولیه آنتی باکتری کفی درونی 
 
توبیتاک TEYDEP
سنتز مواد اولیه ضد اشتعال برای کالاهای پلی اورتان و نساجی
 
توبیتاک TEYDEP
اجراعات در رابطه با تولید ماده اولیه کفی بیو و چرم مصنوعی
 
توبیتاک TEYDEP
توسعه PU های بر مبناء سولونت
 

 

©2018 - حقوق پلیسر محفوظ میباشد